EM veteran 2014, Sigve ble Europamester

15. juli, 2014 av Sigve Valentinsen

 

 Kjell og Sigve deltok på EM veteran i Pilzen.

Kjell fikk 10 plass i klasse 83 M I.

Sigve ble Europamester i klasse 93 M II

Sigve fikk 2 plass i poeng.

Kjell EM veteran 2014

Sigve EM veteran 2014